Chaga Mushroom Chunks 1lb IMG_5271.JPG

Chaga Mushroom Chunks 1lb

29.99
Ground Chaga Tea 1 LB IMG_2128.JPG

Ground Chaga Tea 1 LB

34.99
Chaga Mushroom tincture double extract 2 Oz IMG_2115.JPG

Chaga Mushroom tincture double extract 2 Oz

18.99
Chaga Mushroom Tincture Extract - Alcohol Free 2 Oz. IMG_2118.JPG

Chaga Mushroom Tincture Extract - Alcohol Free 2 Oz.

17.99
5 Pack Double Extract

5 Pack Double Extract

89.00
5 Pack non-alcohol tincture

5 Pack non-alcohol tincture

84.00
32 Ounce chaga mushroom double extract

32 Ounce chaga mushroom double extract

225.00
32 Ounce chaga mushroom non-alcohol tincture

32 Ounce chaga mushroom non-alcohol tincture

220.00
Ground Chaga Tea 4 Oz IMG_2111.JPG

Ground Chaga Tea 4 Oz

14.99
Ground Chaga Tea 2 Oz. IMG_2113.JPG

Ground Chaga Tea 2 Oz.

8.99
Chaga Tea Bags 20 count FullSizeRender (8).jpg

Chaga Tea Bags 20 count

11.99
IMG_4513.JPG IMG_4514.JPG

Maple Chaga Tea Bags (20 Count)

13.99
Chaga Mountain Original Skin Cream IMG_2218.JPG

Chaga Mountain Original Skin Cream

19.99
Chaga Mountain Deluxe Skin Cream new cream back.jpg

Chaga Mountain Deluxe Skin Cream

23.99
Chaga Mending Serum

Chaga Mending Serum

23.99
Chaga mushroom cooling menthol salve menthol salve1.jpg

Chaga mushroom cooling menthol salve

14.99
IMG_2105.JPG IMG_2105.JPG

Topical Joint/Muscle Rub

19.99
Chaga Mushroom Pet Extract 32 Oz. IMG_2121.JPG

Chaga Mushroom Pet Extract 32 Oz.

15.99
IMG_5266.JPG IMG_5272.JPG

4-Pack - 4 single Lb Bags of Chaga Chunks

105.00
4-Pack - 4 single Lb Bags of Ground Chaga Powder IMG_2128.JPG

4-Pack - 4 single Lb Bags of Ground Chaga Powder

120.00
Bulk Ground Chaga Mushroom Powder Tea - 20 lbs.

Bulk Ground Chaga Mushroom Powder Tea - 20 lbs.

450.00
Bulk Raw Chaga Mushroom Chunks - 20 lbs.

Bulk Raw Chaga Mushroom Chunks - 20 lbs.

425.00
Chaga Mountain Coffee Mug

Chaga Mountain Coffee Mug

7.99
Loose tea infuser ball

Loose tea infuser ball

6.49
12 ounce coral tea mug with stainless steel infuser cup.jpg

12 ounce coral tea mug with stainless steel infuser

19.99
12 Oz. Mint green mug with stainless steel infuser

12 Oz. Mint green mug with stainless steel infuser

19.99
12 ounce slate and gold tea mug with stainless steel infuser cup gray.jpg

12 ounce slate and gold tea mug with stainless steel infuser

19.99
Floral tea pot for one set teapot.jpg

Floral tea pot for one set

32.99
56 Ounce electric tea kettle

56 Ounce electric tea kettle

34.99
70 ounce Rose gold tea kettle

70 ounce Rose gold tea kettle

39.99
short sleeve t-shirt thumbnail (9).jpg

short sleeve t-shirt

14.99
Chaga Mountain T-Shrit IMG_2724.JPG

Chaga Mountain T-Shrit

14.99
Long sleeve shirt thumbnail (7).jpg

Long sleeve shirt

24.99
Mens hooded sweatshirt thumbnail.jpg

Mens hooded sweatshirt

40.99
Chaga Mountain Long Sleeve Shirt IMG_2722.JPG

Chaga Mountain Long Sleeve Shirt

24.99
Safety orange hooded sweatshirt thumbnail (4).jpg

Safety orange hooded sweatshirt

40.99
Womens hooded sweatshirt thumbnail (2).jpg

Womens hooded sweatshirt

44.99
Chaga  Lip Balm thumbnail (3).jpg

Chaga Lip Balm

3.50